หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 


 
 
 
            องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วมีพื้นที่ 54 ตาราง กิโลเมตร หรือประมาณ 33,750 ไร่
 
 
            สภาพพื้นที่ของตำบลบางแก้วส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ติดแม่น้ำปิงเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม และเป็นพื้นที่ราบสูง
 
 
  ปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 1 แห่ง
  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (ปั๊มหลอด) 11 แห่ง
  ร้านขายของชำ 50 แห่ง
  ร้านตัดผม,ร้านเสริมสวย 4 แห่ง
  อู่ซ่อมรถ 5 แห่ง
 
 
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กำแพงเพชร
 
 
  จำนวนประชากรทั้งหมด 5,188 คน แยกเป็น
   
ชาย 2,529 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75
   
หญิง 2,659 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25
   
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,018 ครัวเรือน
  ความหนาแน่นเฉลี่ย 96.07 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
ครัวเรือน
  1   บ้านวัดโบสถ์สามัคคีธรรม 535 563 1,098 400  
2   บ้านบางแก้ว 363 483 846 332
  3   บ้านปากคลอง 340 352 692 245  
4   บ้านวังพระหิน 244 195 439 160
  5   บ้านหัวยาง 229 223 452 151  
6   บ้านกระทุ่มโทน 255 249 504 252
  7   บ้านมิตรภาพ 324 320 644 271  
8   บ้านแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 239 274 513 207
    รวม 2,529 2,659 5,188 2,018