หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยหลังวัดวังพระหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ซอยนิวัติ วรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กจำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มี.ค. 2563 ]จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2563 ]ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง แบบยาง จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุในการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2563 ]จ้างจัดทำอาหารว่าง และอาหารกลางวัน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนลงลูกรัง หมู่ที่ 2 สายท้ายวังเคียนถึงปากทางสวนส้มสมหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยหลังวัดวังพระหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10