หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 


 
 
 


นายสุนทร แพงพรหม
กำนันตำบลบางแก้ว
 
 


ว่าที่ร้อยตรีหญิงลำภู เลิศเมือง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายพนม สัมมารัตน์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายวุฒินันท์ สูงรุ่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นางบุษรา วรเดช
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4


นายพจน์ วงษ์จีน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5


นายประกิจ ฤทธิโพธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8


นายเฉลิม ฤทธิ์โพธิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7


นายจักรกฤษ์ วงวิภาค
สารวัตรกำนัน


นายดำรง แจ้งพร้อม
แพทย์ประจำตำบล