หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 


 
 
 


นายสุชาติ ลี้สกุลรักษ์
ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางแก้ว
 


นางธนภร ทองสุขสุพัชร
รองประธานสภา อบต.บางแก้ว


นายเกษตรศิริ เสมือนโพธิ์
เลขานุการสภา
 
 


นายสิริศักดิ์ สุทธศิลป์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางสาววารี มั่นหมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสมรัก บรรเทาว์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นางขวัญพัฒน์ ถ้วนถี่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


นางสาวอรพินธ์ จำปี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3


ว่าง
สมาชิกสภา อบต. บางแก้ว หมู่ที่ 4


นายอธิพร พิมโซ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4


นายธนพล เอี่ยมสงคราม
สมาชิกสภา อบต.บางแก้ว หมู่ที่ 5


นางสาวดาวลอย เรืองอยู่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6