หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 


 
 
 

 
การดำเนินการคัดเลือกสภาเด็กและเยาวชน ตำบลบางแก้ว  
 

         องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ได้ดำเนินการขับเคลื่อนจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางแก้ว และได้คัดเลือกสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางแก้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว  ซึ่งมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมการคัดเลือก  จำนวน  43   คน และมีเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก  จำนวน  21  คน ประกอบด้วย ประธานสภาเด็กและเยาวชน  1  คน และผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชน จำนวน  20  คน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.ย. 2560 เวลา 11.30 น. โดย คุณ กนกวรรณ ช่วยไทย

ผู้เข้าชม 401 ท่าน