หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 


 
 
 

 
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี (หลักสูตรการทำขนมไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

อบต.บางแก้ว จัดโครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี (หลักสูตรการทำขนมไทย)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมในการทำอาชีพเสริม  เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  มีคุณค่า  สร้างความรักความสามัคคี  ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว  โดยส่งเสริมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนตำบลบางแก้ว หลักสูตรการทำขนมไทยขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 16.11 น. โดย คุณ สิริพร มาดี

ผู้เข้าชม 30 ท่าน