หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 


 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ ฝุ่นละออง PM 2.5 และแนวทางการป้องกันฝุ่นละออง  
 

สวัสดีพี่น้องประชาชน ตำบลบางแก้ว วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5
คำว่า PM (พีเอ็ม) ย่อมาจาก Particulate Matters เป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีหน่วยวัดคือ ไมครอน หรือไมโครเมตร แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ PM 10 และ PM 2.5  

โดยฝุ่น PM 2.5 เป็นอนุภาคขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า 2.5 ไมโครเมตร แขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอน้ำ ควัน และก๊าซต่างๆ ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เมื่อมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมหาศาลจะมองเห็นเป็นหมอกควันอย่างที่เราเห็นกันในทุกๆ เช้านั่นเอง

ฝุ่น PM 2.5 สามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ปอดและหลอดเลือดได้ง่าย จนส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและผู้ที่มีโรคประจำตัว จะได้รับผลกระทบดังกล่าวมากกว่าผู้ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรง

สำหรับแนวทางการป้องกันนั้น แนะนำให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากอนามัย หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย หากพบว่ามีความปกติ ควรพบแพทย์ทันที  หลีกเลี่ยงการเผาในที่โล่งแจ้งหรือพื้นที่ทางการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว จึงขอความร่วมมือประชาชนและทุกภาคส่วน ตระหนักถึงสภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น งดเว้นการเผา หรือก่อให้เกิดหมอกควัน หรือมลพิษทางอากาศ เนื่องจากการกระทำดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและสุขภาพของประชาชนค่ะ / ขอบคุณค่ะ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2563 เวลา 10.44 น. โดย คุณ สิริพร มาดี

ผู้เข้าชม 11 ท่าน