หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
แผนพัีฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (บัญชีครุภัณฑ์) [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 12  
 
แผนพัีฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (ผ.05) [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 8  
 
แผนพัีฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (ผ.02) [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 4  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว( ผ.01) [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 (ต่อ) [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 7  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 ) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 2 ส.ค. 2553