หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 


 
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
    ลำน้ำ ลำห้วย 2 สาย
    บึง หนอง และอื่น ๆ 4 แห่ง
    แม่น้ำ 1 สาย
      ได้แก่ แม่น้ำปิง    
           
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
    มีบ่อน้ำตื้น 50 แห่ง
    บ่อบาดาล 50 แห่ง
  ถนนสาย นครสวรรค์ – กำแพงเพชร
  ถนนสาย บางแก้ว - ตาขีด
 
 
 
          หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 8 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบในบางจุดของหมู่บ้าน
  แม่น้ำปิง
  บึงหลวง
  หนองน้ำอื่น ๆ
 
 
        ตำบลบางแก้วมีโทรศัพท์
สาธารณะกระจายอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน
 
        องค์การบริหารส่วนตำบล
บางแก้ว มีน้ำประปาหมู่บ้านไว้ให้ บริการประชาชน