หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 


 
 
 


เกษตรศิริ เสมือนโพธิ์
ปลัด อบต.บางแก้ว
 
สำนักปลัด
 


นางสาววาสนา มั่นเหมือนป้อม
หัวหน้าสำนักปลัด


นางพรพรรณ จันทนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางเยาวลักษณ์ สุวรรณบาง
ครู คศ.1


นายวราวุธ สุราภา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


นางสาวสิริพร มาดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายศุภกิจ ปานประสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวสกนธ์วรรณ โพธิ์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน