หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ศาสนสถานในตำบลบางแก้ว

แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
นางพะยูร นพพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
“เป็นองค์กรคุณภาพ
ให้บริการสาธารณะด้วยมาตรฐานอย่างทั่วถึง
พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
สถานีอนามัยบ้านบางแก้ว

พร้อมบริการเพื่อสุขภาพของประชาชนในตำบลอย่างทั่วถึง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
 
 


 
 
 


เกษตรศิริ เสมือนโพธิ์
ปลัด อบต.บางแก้ว
 
กองคลัง
 


นางสาวรัชนี ธนสมบัติ
นักบริหารงานคลัง


นางสาวรัตติยา บุตรแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นางสาวผสุรัตน์ นิพนธ์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวจีรนันท์ ทรัพย์พึ่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายวีระยุทธ โพธิ์ศรีกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวกัญญาลักษณ์ สะสีแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ